Sølvi Lyngnes

Sølvi Lyngnes

Sølvi Lyngnes er i dag amanuensis ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI. Hun har lang og variert erfaring fra kultur- og reiselivsnæringen, blant annet som konservator/bestyrer ved Alta museum.

Bøker av Sølvi Lyngnes