Tore Bjørgo

Tore Bjørgo

Tore Bjørgo er professor i politivitenskap ved Politihøgskolen i Oslo og seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. I mer enn 25 år har han forsket på terrorisme og annen voldelig ekstremisme, gjengkonflikter, organisert kriminalitet og kriminalitetsforebygging. Han har vært rådgiver for en rekke kommuner, offentlige etater, frivillige organisasjoner, statlige myndigheter og internasjonale organisasjoner som EU og FN. Han har utgitt 12 bøker, deriblant Vold, rasisme og ungdomsgjenger: Forebygging og bekjempelse (1999), Root Causes of Terrorism (2005); Perspectives of Police Science in Europe (2007); Leaving Terrorism Behind: Individual and Collective Disengagement (2009), og Strategies for Preventing Terrorism (2013).

Bøker av Tore Bjørgo