Velg format

kr 519

Å skrive i alle fag

Skriving er en av de grunnleggende ferdighetene Kunnskapsløftet krever at det arbeides med i alle fag. Dette gir nye utfordringer til mange lærere: Det som tidligere har vært norsklærernes primæransvar, deles nå av alle faglærere. Også i barnehagen skal det etter ny rammeplan arbeides med skriving.


"Å skrive i alle fag" er den første boken på norsk som har som ambisjon å gi et samlet og tverrfaglig bidrag til styrket skriveundervisning i alle fag. Boken gir både viktig kunnskap om skriving generelt, og nyttige tips til skriveundervisning på ulike skoletrinn og i ulike fag som KRL, samfunnsfag, naturfag, matematikk og norsk. Den forklarer hva skrivekompetanse innebærer, diskuterer hvordan skriveundervisning på best mulig måte kan gjennomføres i skolen - både gjennom tverrfaglig samarbeid, og i de ulike fagene. Ulike fag har sine sjangre og særlige utfordringer.

Flere artikler setter søkelys på den tidlige skrivingen og behovet for skriftspråkstimulering i barnehagen.

Boken har bidragsytere fra en rekke forskjellige fagområder for å sikre faglighet på alle emnene boken behandler.

"Å skrive i alle fag" er nyttig for studenter og lærere i alle fag i allmennlærerutdanningen, og lærere på alle skoletrinn - og i barnehagen.

Informasjon om boka

  • Sider: 288
  • Språk: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215011929
  • Utgivelsesdato: 22.02.2008
  • Bokgruppe: 215

Jon Kristian Smidt

Jon Smidt er professor i norsk fagdidaktikk ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling for lærer- og tolkeutdanning. Han har lang erfaring med undervisning og har utgitt en rekke bøker om norskdidaktikk, blant annet "Å skrive i alle fag" (2008, red. sammen med Rutt Trøite Lorentzen), "Sjangrer og stemmer i norskrommet - kulturskaping i norskfaget fra småskole til lærerutdanning" (2004) og "Seks lesere på skolen. Hva de søkte, hva de fant" (1989).
Mer informasjon om forfatteren

Rutt Trøite Lorentzen

Rutt Trøite Lorentzen er høgskolelektor i norsk på Høgskolen i Sør-Trøndelag, avd. for lærarutdanning og teiknspråk. Hun arbeider særlig med barns tidlige skriftspråksutvikling og norsk på småskoletrinnet. Lorentzen har utgitt "Dialogar om tekst. Praktisk arbeid med elevtekstar i norskfaget" (2007, med Anne Håland) og er bidragsyter i Moslet (red.): "Norskdidaktikk. Ei grunnbok" (2001) og Moslet og Bjørkeng (red.) "Norskdidaktikk. Tekstnær og elevnær undervisning" (2004).
Mer informasjon om forfatteren