Rutt Trøite Lorentzen

Rutt Trøite Lorentzen

Rutt Trøite Lorentzen er høgskolelektor i norsk på Høgskolen i Sør-Trøndelag, avd. for lærarutdanning og teiknspråk. Hun arbeider særlig med barns tidlige skriftspråksutvikling og norsk på småskoletrinnet. Lorentzen har utgitt "Dialogar om tekst. Praktisk arbeid med elevtekstar i norskfaget" (2007, med Anne Håland) og er bidragsyter i Moslet (red.): "Norskdidaktikk. Ei grunnbok" (2001) og Moslet og Bjørkeng (red.) "Norskdidaktikk. Tekstnær og elevnær undervisning" (2004).

Bøker av Rutt Trøite Lorentzen