Jon Kristian Smidt

Jon Kristian Smidt

Jon Smidt er professor i norsk fagdidaktikk ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling for lærer- og tolkeutdanning. Han har lang erfaring med undervisning og har utgitt en rekke bøker om norskdidaktikk, blant annet "Å skrive i alle fag" (2008, red. sammen med Rutt Trøite Lorentzen), "Sjangrer og stemmer i norskrommet - kulturskaping i norskfaget fra småskole til lærerutdanning" (2004) og "Seks lesere på skolen. Hva de søkte, hva de fant" (1989).

Bøker av Jon Kristian Smidt