Velg format

På lager
kr 369

Barnehagelæreren og barna

Kompetente medarbeidere med grunnleggende kunnskap om hvordan man møter barn og legger til rette for gode hverdager, er en forutsetning for god barnehagedrift. Den dyktige barnehagelæreren må legge til rette for optimale muligheter for utvikling og læring, i en hverdag med stort rom for lek, samspill og glede.

Barnehagelæreren må bli så god som mulig i alle hverdagsmøter. Gjennom elleve kapitler tar forfatterne for seg temaene omsorg, lek, språk, mangfold, inkludering og gruppefellesskap. De praksisnære kapitlene dekker et bredt tilfang av faglige områder som er relevante i barnehagehverdagen. Hva barnehagelærerrollen skal fylles med av innhold, går som en rød tråd gjennom boka.

Boka er skrevet for barnehagelærerstudenter og ferdig utdannede barnehagelærere.

Redaktørene Mona Halsaunet Frønes og Marit Kanstad har med seg bidragsyterne Maria Selmer-Olsen, Bodil Mørland, Kari Nergaard, Cecilie D. Fodstad, Anne Berg og Marianne Schram.


«Praksisnær og reflekterande. Boka er solid plassert i ei barnehagesetting, og ho tek opp tema som er viktig for dei tilsette å vere orientert om».
Kirsten Flaten, Høgskulen på Vestlandet i bladet Utdanning.

Informasjon om boka

  • Sider: 200
  • Språk: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215050317
  • Utgivelsesdato: 07.04.2022
  • Bokgruppe: 225

Mona Halsaunet Frønes

Mona Halsaunet Frønes er studieleder ved barnehagelærerutdanningen ved DMMH. Hun har i mange år arbeidet som høgskolelektor i pedagogikk ved samme høgskole. Mona mange års erfaring som barnehagelærer, lærer og praksisveileder i barnehagelærerutdanningen. Frønes sitt forskningsfokus er hovedsakelig rettet mot observasjon i barnehagen.
Mer informasjon om forfatteren

Marit Kanstad

Marit Kanstad er førstelektor i pedagogikk ved DMMH. Hennes viktigste fagområder er migrasjonspedagogikk og de yngste barnehagebarna. Innenfor begge områdene er hun spesielt opptatt av sammenhenger mellom språk, kommunikasjon og demokrati.
Mer informasjon om forfatteren