Marit Kanstad

Marit Kanstad

Marit Kanstad er førstelektor i pedagogikk ved DMMH. Hennes viktigste fagområder er migrasjonspedagogikk og de yngste barnehagebarna. Innenfor begge områdene er hun spesielt opptatt av sammenhenger mellom språk, kommunikasjon og demokrati.

Bøker av Marit Kanstad