Mona Halsaunet Frønes

Mona Halsaunet Frønes

Mona Halsaunet Frønes er studieleder ved barnehagelærerutdanningen ved DMMH. Hun har i mange år arbeidet som høgskolelektor i pedagogikk ved samme høgskole. Mona mange års erfaring som barnehagelærer, lærer og praksisveileder i barnehagelærerutdanningen. Frønes sitt forskningsfokus er hovedsakelig rettet mot observasjon i barnehagen.

Bøker av Mona Halsaunet Frønes