Velg format

kr 349
Forventet i salg 16.02.2021

Barnehagelærerrollen

Mangfold, mestring og likeverd

Informasjon om boka

  • Sider: 150
  • Språk: nor
  • ISBN: 9788215040721
  • Utgivelsesdato: 16.02.2021
  • Bokgruppe: 215
Barnehagelærerprofesjonens yrkesutøvelse skjer i et komplekst pedagogisk felt hvor arbeid med barn, kollegaer og foreldre kan organiseres ulikt. Det er viktig å få frem denne kompleksiteten gjennom ny forskning, tett på praksis i barnehagen.

Bokens mål er å gi aktører i barnehagefeltet innblikk i ulike sider av barnehagelærerrollen. I rollen som barnehagelærer har du mulighet til å påvirke barn og familiers hverdag. Barnehagelærerrollen utøves i spenningene som oppstår og mellom ulike verdier, og i strukturer og prosesser. I boken drøftes noen av utfordringene gjennom ulike måter å arbeide på. I kapitlene presenteres flere fagdisipliner, og blant annet kulturelt mangfold, ledelse, foreldresamarbeid, grensesetting og arbeid med rammeplanens fagområder blir belyst.

Redaktørene Sigrid Bøyum og Hilde Hofslundsengen har med seg bidragsytere fra forskergruppen Kvardagsliv i barnehagen ved HVL og andre inviterte barnehageforskere.

Hilde Christine Hofslundsengen

Hilde Christine Hofslundsengen er førsteamanuensis ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet. Hun er utdannet barnehagelærer og logoped, og har en phd i spesialpedagogikk. Hennes undervisning og forskning handler om barns språk- og skriftspråksutvikling, barn med norsk som andrespråk, og barn med ulike kommunikasjonsvansker som stamming. Hofslundsengen er forskergruppeleder for forskergruppen Kvardagsliv i barnehagen (KiB).
Mer informasjon om forfatteren

Sigrid Bøyum

Sigrid Bøyum er førstelektor ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet. Hun er utdannet allmennlærer og har hovedfag i sosiologi. Bøyum arbeider med barnehagelærerutdanning og underviser i fagene samfunnsfag, organisasjonskultur og ledelse. Hennes forskerinteresser er barn og språk, kultur og mangfold, foreldresamarbeid, kjønn og reproduksjon av ulikhet.
Mer informasjon om forfatteren