Sigrid Bøyum

Sigrid Bøyum

Sigrid Bøyum er førstelektor ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet. Hun er utdannet allmennlærer og har hovedfag i sosiologi. Bøyum arbeider med barnehagelærerutdanning og underviser i fagene samfunnsfag, organisasjonskultur og ledelse. Hennes forskerinteresser er barn og språk, kultur og mangfold, foreldresamarbeid, kjønn og reproduksjon av ulikhet.

Bøker av Sigrid Bøyum