Hilde Christine Hofslundsengen

Hilde Christine Hofslundsengen

Hilde Christine Hofslundsengen er førsteamanuensis ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet. Hun er utdannet barnehagelærer og logoped, og har en phd i spesialpedagogikk. Hennes undervisning og forskning handler om barns språk- og skriftspråksutvikling, barn med norsk som andrespråk, og barn med ulike kommunikasjonsvansker som stamming. Hofslundsengen er forskergruppeleder for forskergruppen Kvardagsliv i barnehagen (KiB).

Bøker av Hilde Christine Hofslundsengen