Velg format

Kommer for salg
28.06.2024
kr 559

Barnekonvensjonen

Barns rettigheter i Norge, 5. utgave
Nå kommer Barnekonvensjonen i femte utgave.

Barns rettigheter er viktige, ikke bare for barna og omsorgspersonene, men også for myndighetene som skal forvalte og gjennomføre rettighetene. Denne boken gir en samlet fremstilling av barns rettigheter i Norge.

Barnekonvensjonen klargjør barnets stilling som rettssubjekt og gir egne rettigheter til barn. Selv om barn har rettigheter også etter de andre menneskerettighetskonvensjonene, er barnekonvensjonen av særskilt betydning, også for norske barn.

Barnekonvensjonen ble vedtatt i 1989, og i løpet av årene som har gått siden da, har det vært en økning i interessen for barns rettigheter og i behovet for kompetanse på området. Denne femte utgaven av boken gir en oppdatert fremstilling av barns rettigheter i Norge. Hensikten med boken er at alle som jobber med barns rettigheter, skal ha et godt hjelpemiddel for å sette dem ut i livet.

Bokens redaktører er Njål Høstmælingen, leder for konstitusjonell avdeling på Stortinget, Elin Saga Kjørholt, seniorrådgiver hos Barneombudet, og Kirsten Sandberg, tidligere medlem av FNs barnekomité og professor ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Bidragsyterne har bred innsikt og spesiell kompetanse på sine respektive fagfelt og kommer fra ulike norske fagmiljøer.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215070414
  • Utgivelsesdato: 28.06.2024
  • Bokgruppe: 893

Njål Høstmælingen

Njål Høstmælingen er leder for konstitusjonell avdeling på Stortinget. Han har bakgrunn som avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, som forsker ved Senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo og som leder av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Høstmælingen har skrevet og redigert flere bøker om menneskerettigheter og har særlig publisert innen feltene ytringsfrihet, tros- og livssynsfrihet og retten til respekt for privatliv, i tillegg til barns rettigheter.
Mer informasjon om forfatteren

Kirsten Sandberg

Kirsten Sandberg er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, hvor hun underviser i blant annet barnerett, forvaltningsrett og velferdsrett. Hun var medlem av FNs barnekomité 2011-2019 og ledet komiteen 2013-2015. Tidligere har hun arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling og som dommer, blant annet som konstituert høyesterettsdommer. Hun har skrevet bøker og artikler innen barnevernjuss og annen barnerett, særlig barns menneskerettigheter.
Mer informasjon om forfatteren

Elin Saga Kjørholt

Elin Saga Kjørholt er seniorrådgiver i Barneombudet med særskilt ansvar for arbeidet mot vold og seksuelle overgrep mot barn. Hun er jurist og har bakgrunn fra barnevernet og utlendingsmyndighetene, og arbeidet i flere år i Redd Barna med overvåking og virkeliggjøring av barns rettigheter i Norge. Kjørholt har som kompetansefelt menneskerettigheter generelt, og barns rettigheter spesielt. Hun har bred kunnskap om arbeid med internasjonale menneskerettighetsorganer gjennom deltakelse i ulike rapporteringsprosesser.
Mer informasjon om forfatteren