Velg format

kr 499
Forventet i salg 26.02.2024

Biologisk og medisinsk psykologi

Mange lidelser har et biologisk grunnlag, men også tanker, følelser og atferd kan påvirke helse. Dette samspillet er den røde tråden i denne læreboken. Boken gir innsikt i ny forskning og kunnskap om sammenhenger mellom tanker og følelser på den ene siden, og fysiske reaksjoner og tilstander på den andre siden. På den måten kan man bedre forstå en persons helsemessige tilstand. I tillegg tas det hensyn til sosioøkonomiske, miljømessige og kulturelle faktorer som familieforhold, arbeidsforhold og økonomi.
Forfatterne tilstreber å pirre nysgjerrigheten og redegjør for en rekke fenomen, begreper og faguttrykk. Målgruppen er studenter innen psykologi, medisin, biologi, og utdanninger som sykepleie, fysioterapi, ernæringsfysiologi og ernæringsbiologi.Studenten bør ha en grunnforståelse av faget fra årsstudium/grunnstudier. De fleste av kapitlene har beskrevet læringsmål som passer for flere helseprofesjoner i sin grunnutdannelse.
De øvrige bidragsyterne presenteres i boken: Per Aslaksen, Jørgen G. Bramness, Espen Borgå Johansen, Rasmus Goll, Peter Holger Johnsen, Anita Hansen, Jan Haavik, Olga Therese Ousdal, Robert Murison, Espen Molden, Vigdis Solhaug og Silje Steinsbekk.

Informasjon om boka

  • Sider: 272
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215035918
  • Utgivelsesdato: 26.02.2024
  • Bokgruppe: 214

Anne Marita Milde

Anne Marita Milde er førsteamanuensis ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen, psykologspesialist og forsker II ved NORCE, Bergen.
Mer informasjon om forfatteren

Magne Arve Flaten

Magne Arve Flaten er professor i biologisk psykologi og instituttleder ved Institutt for Psykologi ved NTNU.
Mer informasjon om forfatteren

Janne Grønli

Janne Grønli er professor i biologisk psykologi ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen hvor hun har undervist i biologisk psykologi for profesjon-, master- og bachelor studenter siden 2012. Hun besitter en Europeisk akkreditering som Somnolog. Hennes forskningsfokus er om hvorfor søvn og stabile døgnrytmer gir god helse, og hvordan forstyrrelser i disse, opplevd stress og eksponering til kunstig energirikt lys kan endre vår fysiologi og atferd.
Mer informasjon om forfatteren