Janne Grønli

Janne Grønli

Janne Grønli er professor i biologisk psykologi ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen hvor hun har undervist i biologisk psykologi for profesjon-, master- og bachelor studenter siden 2012. Hun besitter en Europeisk akkreditering som Somnolog. Hennes forskningsfokus er om hvorfor søvn og stabile døgnrytmer gir god helse, og hvordan forstyrrelser i disse, opplevd stress og eksponering til kunstig energirikt lys kan endre vår fysiologi og atferd.

Bøker av Janne Grønli