Velg format

På lager
kr 449

Dybdelæring

- en flerfaglig, relasjonell og skapende tilnærming
Hva er dybdelæring? Hva er det dybde tilfører læring?

Denne boka presenterer et grunnleggende annet syn på læring og dybdelæring enn en ensidig kognitiv forståelse. Forfatterne viser at læring skjer gjennom samskaping mellom ulike aktører, og de transformerer (dybde)læring til å være kroppslig, relasjonell, skapende, affektiv og kognitiv læring - på en og samme gang.

Empirien er hentet fra det flerfaglige forsknings- og utviklingsprosjektet «200 milliarder og 1,» der naturfag, religionsfag og kunstfag møtes. I møtet mellom to ungdomsskoler, en lærerutdanning, et teaterhus og Den kulturelle skolesekken skapes sanselig didaktisk design.

Forfatterne har gått inn i disse møtene og formet et svar på hva flerfaglig læring kan være, og hva som er verdien i slik læring.

Målgruppene for boken er studenter i grunnskolelærerutdanningen, studenter i PPU, ulike lærerprofesjonsrettede masterløp og lærere under videreutdanning.

Informasjon om boka

  • Sider: 200
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215029726
  • Utgivelsesdato: 08.01.2019
  • Bokgruppe: 215

Tone Pernille Østern

Mer informasjon om forfatteren

Thomas Dahl

er professor i organisasjon og ledelse ved NTNU. Han har en doktorgrad i vitenskapsstudier, og han har som forsker jobbet i mange år med å studere ulike former for kunnskaping, i vitenskap, i helsevesenet, i skole, i industri og i frivillige organisasjoner. Han underviser i vitenskapsteori, forskningsmetode, læringsteori, organisasjonsutvikling og ledelse.
Mer informasjon om forfatteren

Jesper Aagaard Petersen

Mer informasjon om forfatteren

Anna-Lena Østern

Anna-Lena Østern er professor i fagdidaktikk innen estetiske fag ved NTNU.
Mer informasjon om forfatteren

Staffan Selander

Staffan Selander har doktorgrad i pedagogikk og er professor i didaktikk ved Lærerhøgskolen i Stockholm, samt professor II ved Høgskolen i Vestfold. Han har ledet en rekke forskningsprosjekter omkring multimodale tekster, leker, estetiske læringsprosesser og digitale læringsressurser.

Selander er blant annet leder for forskningsteamet DidaktikDesign ved universitetet i Stockholm, og redaktør for nettjournalene "IARTEM e-journal" og "Designs for learning".
Mer informasjon om forfatteren