Velg format

På lager
kr 519

Dybdelæring i naturfag

Hvordan kan naturfaglæreren skape interesse for naturfaget hos elevene og legge til rette for at de utvikler sin fagforståelse og evne til å anvende det de har lært? Skolens naturfagundervisning har blitt karakterisert som en mil bred og en tomme dyp, men anbefalingen nå er å konsentrere undervisningen rundt dybdelæring i noen sentrale og grunnleggende byggesteiner i faget. Hva betyr dette i praksis?

I «Dybdelæring i naturfag» viser forfatterne hva dybdelæring er, og de presenterer ny forskning på hvordan man kan legge opp undervisningen for å fremme god progresjon i faglig forståelse, kunnskaper og ferdigheter. Dybdelæring er gjennomgående i alle kapitlene og sees i sammenheng med fagdidaktiske tema som valg av kjerneelementer i faget, utforskende undervisning, bruk av modeller, ulike læringsarenaer og grunnleggende ferdigheter.

Boka er skrevet for lærere, lærerutdannere og lærerstudenter som vil utvikle og forbedre skolens naturfagundervisning.

Informasjon om boka

  • Sider: 328
  • Språk: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215028118
  • Utgivelsesdato: 04.07.2019
  • Bokgruppe: 219
Liv Oddrun Voll

Liv Oddrun Voll

Liv Oddrun Voll er førstelektor ved Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo. Hun er cand.scient i fysikk, underviser, arbeider med utvikling og forskning innen naturfag- og teknologididaktikk og har ledet arbeidet med Skaperskolen.
Mer informasjon om forfatteren

Anne Bergliot Øyehaug

Anne Bergliot Øyehaug er førsteamanuensis ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Høgskolen i Innlandet. Hennes forskningsinteresser er utforskende arbeidsmåter i naturfag, og dybdelæring og progresjon i elevers fysikk- og kjemiforståelse. For tiden er hun prosjektleder i et internasjonalt forskningsprosjekt som studerer inkludering i flerspråklige naturfagklasserom.
Mer informasjon om forfatteren

Anne Holt

Anne Holt er førsteamanuensis ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Høgskolen i Innlandet. Der underviser hun naturfag på grunnskolelærerutdanningen. Hennes forskningsinteresser er læringspotensialet i kreative arbeidsmåter i naturfag og dybdelæring og progresjon i elevers fysikk- og kjemiforståelse. For tiden er hun med i et internasjonalt forskningsprosjekt som studerer inkludering i flerspråklige naturfagklasserom.
Mer informasjon om forfatteren