Liv Oddrun Voll

Liv Oddrun Voll

Liv Oddrun Voll er universitetslektor ved Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo. Hun er utdannet cand.scient i fysikk og har undervisningserfaring fra lærerutdanning og fra etter- og videreutdanning av naturfaglærere i fysikk, naturfag- og teknologididaktikk. Hun arbeider med utvikling og forskning innen naturfag- og teknologididaktikk.

Bøker av Liv Oddrun Voll