Liv Oddrun Voll

Liv Oddrun Voll

Liv Oddrun Voll er førstelektor ved Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo. Hun er cand.scient i fysikk, underviser, arbeider med utvikling og forskning innen naturfag- og teknologididaktikk og har ledet arbeidet med Skaperskolen.

Bøker av Liv Oddrun Voll