Anne Holt

Anne Holt

Anne Holt er førsteamanuensis ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Høgskolen i Innlandet. Der underviser hun naturfag på grunnskolelærerutdanningen. Hennes forskningsinteresser er læringspotensialet i kreative arbeidsmåter i naturfag og dybdelæring og progresjon i elevers fysikk- og kjemiforståelse. For tiden er hun med i et internasjonalt forskningsprosjekt som studerer inkludering i flerspråklige naturfagklasserom.

Bøker av Anne Holt