Alv A. Dahl

Alv A. Dahl

Alv A. Dahl er pensjonert lege. Gjennom sine yrkesaktive år har han drevet klinisk forsking innen psykiatri og psykiske reaksjoner hos kreftoverlevere. Han har også skrevet fagbøker og redigert lærebøker innenfor dette fagfeltet.

Books by Alv A. Dahl