Anders Ryssdal

Anders Ryssdal

ANDERS RYSSDAL har vært partner i advokatfirmaet Glittertind AS siden 2016. Før dette var han partner og leder av konkurranserettsavdelingen i advokatfirmaet Wiersholm (1994-2015). Ryssdal var formann for Konkurranselovutvalget som la frem forslag til konkurranseloven av 1993, og han har som advokat representert norske og utenlandske foretak i en rekke saker om fusjonskontroll. Han har også ført en rekke saker for domstolene om konkurranserett og EØS-rett. Han er tidligere advokat hos Regjeringsadvokaten og er utdannet cand.jur. fra Universitetet i Oslo, Master of Laws (LL.M) fra Harvard Law School og dr.juris fra Universitet i Oslo.

Books by Anders Ryssdal