Håkon Cosma Størdal

Håkon Cosma Størdal

HÅKON COSMA STØRDAL er partner og leder av konkurranserettsavdelingen i advokatfirmaet Wiersholm. Før dette hadde han flere ledende stillinger i Konkurransetilsynet, senest som juridisk direktør (2010-2013). Cosma Størdal var nasjonal ekspert ved EFTAs overvåkningsorgan i Brussel (2007-2008) og leder av sekretariatet til utvalget som avga innstillingen «Mer effektiv konkurranselov» NOU 2012: 7 (2010-2012). Han har vært involvert i noen av de mest profilerte fusjonssakene i norsk sammenheng de siste årene og har også ført konkurransesaker for domstolene. Cosma Størdal er utdannet cand.jur. ved Universitetet i Oslo (2002), har en Master of Laws (LL.M) fra King's College, London (2001) med spesialisering i konkurranserett og en Postgraduate Diploma in Economics for Competition Law, også fra King's College (2009).

Books by Håkon Cosma Størdal