Anna Hagen Tønder

Anna Hagen Tønder

Anna Hagen Tønder har vært ansatt som forsker og forskningskoordinator ved Fafo siden 1999. Hennes forskning er særlig rettet mot fag- og yrkesopplæringen og samspillet mellom skole og arbeidsliv.

Books by Anna Hagen Tønder