Anne Gro Innstrand

Anne Gro Innstrand

Anne Gro Innstrand er spesialist i klinisk psykologi og arbeider som privatpraktiserende psykolog ved Oslo Medisinske Senter. Tidligere har hun vært medforfatter av to fagbøker på Universitetsforlaget og skrevet flere artikler.

Books by Anne Gro Innstrand