Anne Løvland

Anne Løvland

er professor ved Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder. Hun har lang erfaring med undervisning i norsk i lærerutdanningen. Forskningen hennes dreier seg særlig om sammensatte tekster i en skolekontekst og om sakprosa for barn og voksne. Anne Løvland har skrevet bøkene På mange måtar. Samansette tekstar i skolen (2007) og På jakt etter svar og forståing. Samansette fagtekstar i skulen (2011). Sammen med danske kollegaer (Simon Skov Fougt og Mikkeline Blatt Hoffmeyer) har hun også utgitt bøkene Multimodalitet i skolen og Multimodalitet 1.-6. klasse i Danmark (2020). Løvland deltar nå i forskningsprosjektet Kritisk literacy i ei digital og global tekstverd.

Books by Anne Løvland