Ingrid Elisabeth Ertzeid

Ingrid Elisabeth Ertzeid

er universitetslektor ved Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder. Hun underviser i norsk i lærerutdanningen og lektorutdanningen, samt i desentralisert kompetanseutvikling. Ingrid Ertzeid har lang undervisningserfaring fra ulike skoleslag, både grunnskole, videregående skole og folkehøgskole. Hun har skrevet boka Nynorsk på nytt (2020) sammen med Norunn Askeland og Cecilie Falck-Ytter. Ertzeid deltar nå i forskningsprosjektet Kritisk literacy i ei digital og global tekstverd.

Books by Ingrid Elisabeth Ertzeid