Arvid Mostad

Arvid Mostad

Arvid Mostad er professor emeritus i fysikalsk kjemi og har gjennom 42 år ved UiO undervist i de fleste emner innen kjemi for realister, medisinere og farmasøyter. Har i de senere årene skrevet en rekke populærvitensakpelige artikler om molekyler vi møter i hverdagen. Hovedinteressefelt er struktur av organiske molekyler med biologisk aktivitet. Arbeider fortsatt ved kjemisk institutt UiO.

Books by Arvid Mostad