Asbjørn Kjønstad

Asbjørn Kjønstad

Asbjørn Kjønstad (1943-2015) var professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo gjennom mer enn 40 år. Trygderetten var hans viktigste fagområde. Kjønstad var leder for Trygdelovutvalget som utarbeidet utkastet til folketrygdloven av 1997, og leder for Ankenemnda for sykepenger (1978-2013).

Books by Asbjørn Kjønstad