Asbjørn Kjønstad

Asbjørn Kjønstad

Asbjørn Kjønstad (dr. juris) var professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo gjennom mer enn 40 år. Trygderetten var hans viktigste fagområde. Kjønstad var leder for Trygdelovutvalget som utarbeidet utkastet til folketrygdloven av 1997. Kjønstad var også leder for Ankenemnda for sykepenger (1978¿2013).

Books by Asbjørn Kjønstad