Imran Haider

Imran Haider

IMRAN HAIDER (ph.d.) er advokat i LOs juridiske avdeling. Han har tidligere blant annet arbeidet som forsvarer, dommerfullmektig og rådgiver hos Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Som universitetsstipendiat ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo skrev Haider doktoravhandling om «Folketrygdlovens inntektsbegreper».

Books by Imran Haider