Berit Gullikstad

Berit Gullikstad

Berit Gullikstad er historiker og professor i kjønns-, likestillings- og mangfoldsstudier ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU. Hennes forskningsfelt omfatter kjønn, likestilling, integrering, velferdsstat og arbeidsliv.

Books by Berit Gullikstad