Guro Korsnes Kristensen

Guro Korsnes Kristensen

Guro Korsnes Kristensen er sosialantropolog og professor i kjønns-, likestilling- og mangfoldsstudier ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU. Hennes forskningsfelt inkluderer kjønn, migrasjon, integrering, likestilling, og reproduksjon.

Books by Guro Korsnes Kristensen