Bitte Skaug Paulsen

Bitte Skaug Paulsen

Bitte Skaug Paulsen er cand. merc. fra Copenhagen Business School. Fra 2006-2008 jobbet hun i Microsoft med strategiske markedsaktiviteter, både nasjonalt og internasjonalt. I dag jobber hun som forretningsutvikler i Aftenposten med fokus på nye medier og forretningsmodeller.

Books by Bitte Skaug Paulsen