Bjørn Killingmo

Bjørn Killingmo

Bjørn Killingmo (f. 1927) er psykoanalytiker og professor emeritus i klinisk psykologi ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Han er tidligere leder av Klinikk for dynamisk psykoterapi samme sted. Killingmo har tidligere gitt ut Den psykoanalytiske behandlingsmetode (1971) og Rorschachmetode og psykoterapi (1980) på Universitetsforlaget.

Books by Bjørn Killingmo