Siri Erika Gullestad

Siri Erika Gullestad

Siri Erika Gullestad (f. 1949) er psykoanalytiker og professor i klinisk psykologi ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Hun har vært instituttleder ved Psykologisk institutt og president i Norsk Psykoanalytisk Forening. Hun er leder ved Klinikk for dynamisk psykoterapi ved Psykologisk institutt. Gullestad har tidligere gitt ut Å si fra. Autonomibegrepet i psykoanalysen (1992), og En umulig profesjon? Om opplæring i intensiv dynamisk psykoterapi (Gullestad og Theophilakis, red 1997) på Universitetsforlaget.

Books by Siri Erika Gullestad