Camilla Skjelsbæk Gramstad

Camilla Skjelsbæk Gramstad

Camilla Skjelsbæk Gramstad jobber i næringspolitisk avdeling i Hovedorganisasjonen Virke og er ansvarlig for miljø og bærekraft. Hun jobber både med å engasjere Virkes 20 000 medlemmer i det grønne skiftet og for en næringspolitikk som legger til rette for lønnsom, grønn omstilling. Camilla startet i Virke i 2013 etter å ha jobbet med bærekraft og leverandørutvikling gjennom offentlige anskaffelser ved Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), og har tidligere jobbet ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo (UiO). Hun sitter i divisjonsstyret for innovasjon i Forskningsrådet og er styrenestleder i Initiativ for etisk handel og Miljøfyrtårn. Camilla har en tverrfaglig master i Culture, Environment and Sustainability fra UiO.

Books by Camilla Skjelsbæk Gramstad