Sigrid Helland

Sigrid Helland

Sigrid Helland jobber som seniorrådgiver og analytiker i næringspolitisk avdeling i Hovedorganisasjonen Virke, hvor hun har vært ansatt siden 2007. I tillegg til analyser av varehandelen arbeider hun bredt med ulike næringspolitiske spørsmål, med særlig ansvar for forsknings- og innovasjonspolitikken. Hun representerer Virke som partner i Centre for Service Innovation og er medlem i styret for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri som representant for dagligvarehandelen. Sigrid har flere års erfaring fra Nærings- og handelsdepartementet og Konkurransetilsynet. Hun har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra UiO.

Books by Sigrid Helland