Camilla Vislie

Camilla Vislie

Camilla Vislie er cand.jur. fra Universitetet i Oslo. Hun er partner og leder av immaterialrettsavdelingen i Advokatfirmaet Thommessen AS. Hun har møterett for Høyesterett og har prosedert patent-, varemerke- og opphavsrettstvister siden hun begynte i Thommessen i 2006. Hun har tidligere vært rådgiver i lovavdelingen i Justisdepartementet og dommerfullmektig i Øvre Romerike tingrett. Vislie har holdt en rekke foredrag om immaterial- og markedsrettslige spørsmål.

Books by Camilla Vislie