Magnus Hauge Greaker

Magnus Hauge Greaker

Magnus jobber med tvister og rådgivning knyttet til patenter, varemerker, opphavsrett og forretningshemmeligheter for klienter innenfor life sciences, olje- og oljeservice-bransjen, akvakultur og annen teknologi.

Books by Magnus Hauge Greaker