Christoffer Conrad Eriksen

Christoffer Conrad Eriksen

Christoffer Conrad Eriksen er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, hvor han arbeider blant annet med spørsmål innenfor forvaltningsrett, statsrett og EU/EØS-rett.

Books by Christoffer Conrad Eriksen