Halvard Haukeland Fredriksen

Halvard Haukeland Fredriksen

Halvard Haukeland Fredriksen er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, hvor han primært arbeider med EU/EØS-rettslige spørsmål.

Books by Halvard Haukeland Fredriksen