Dag Solhjell

Dag Solhjell

Dag Solhjell er kunstsosiolog og høyskolelektor i kunstformidling ved Høgskolen i Telemark.

Books by Dag Solhjell