Jon Øien

Jon Øien

Jon Øien er utdannet sosiolog og har arbeidet 17 år innenfor billedkunstnerorganisasjoner, bl.a. en tiårsperiode som skrivende redaktør av fagbladet Billedkunstneren og som daglig leder av NBK. Øien har skrevet en rekke tidskriftsartikler, kapitler og kataloger, samt «Garantiinntekten - en hvitbok» (2000, utgitt av Norske Billedkunstnere og Norske Kunsthåndverkere) og han har utarbeidet «Håndbok for norske billedkunstnere» (utgitt i 2003) for Norske Billedkunstnere. Øien har også utgitt «Stipend og gjesteatelierer for billedkunstnere» (2007 eget forlag).

Books by Jon Øien