Dagrunn Kibsgaard Sjøhelle

Dagrunn Kibsgaard Sjøhelle

Dagrun Kibsgaard Sjøhelle er førsteamanuensis i norsk og underviser ved Høgskolen i Sør- Trøndelag. Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. Pedagogisk bruk av IKT er ett av hennes spesialfelt, og hun har holdt flere kurs og foredrag om emnet. Hennes doktoravhandling (2007) tar spesielt for seg skriving i nettbaserte diskusjonsfora.

Books by Dagrunn Kibsgaard Sjøhelle