Dorthea Sekkingstad

Dorthea Sekkingstad

Dorthea Sekkingstad er førstelektor i pedagogikk og utdanningsleiing ved Høgskulen på Vestlandet. Ho har lang erfaring som undervisar i høgare utdanning, og har arbeidd som lærar og rektor i skuleverket i ei årrekkje. Undervisningsområde er rettleiing, utdanningsleiing og høgskulepedagogikk. Dette er også hennar forskingsfelt.

Books by Dorthea Sekkingstad