Leif Jostein Longvanes

Leif Jostein Longvanes

Leif Longvanes (f. 1965) er Master of Public Administration frå Copenhagen business school og førstelektor i organisasjon og leiing ved Høgskulen på Vestlandet. Longvanes har tidlegare hatt leiarstillingar i Trygdeetaten og har tidlegare vore dekan og instituttleiar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Books by Leif Jostein Longvanes