Einar Lie

Einar Lie

Einar Lie (f. 1965) er professor i økonomisk historie ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet og bidratt i en rekke verk om sentrale institusjoner i norsk samfunnsliv: "Over evne. Finansdepartementet 1965-1992", m. Christian Venneslan (2010), "Oljerikdommer og internasjonalisering. Hydro 1977-2005" (2005), "Faktisk talt. Statistikkens historie i Norge" (med Hege Roll-Hansen) (2001), "En storbank i vekst og krise. Den norske Creditbank 1982-1990" (1998), "I teknologienes tegn" (red. m. S. Myklebust og T.H. Nielsen) (1996) og "Ambisjon og tradisjon. Finansdepartementet 1945-1965" (1995).

Books by Einar Lie