Elin Olsen

Elin Olsen

Elin Olsen er utdannet cand.jur., og har særlig arbeidet med spørsmål gjeldende Sivilforsvaret, sivile beskyttelsestiltak og totalforsvaret. Hun har erfaring som sensor i studiet Samfunnssikkerhet ved Universitetet i Tromsø, og var i perioden 1997 - 2017 ansatt som jurist/utredningsleder i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Siden 2017 har hun arbeidet som jurist i staben til Brann- og redningsetaten i Oslo.

Books by Elin Olsen