Elin Saga Kjørholt

Elin Saga Kjørholt

Elin Saga Kjørholt er cand.jur. fra Universitetet i Oslo 1998. Hun har arbeidet i barnevernet og utlendingsmyndighetene, og arbeidet i flere år i Redd Barna med overvåking og virkeliggjøring av barns rettigheter i Norge. Hun har vært på internasjonalt feltarbeid og jobbet med barns rettigheter for UNHCR i jordskjelvoperasjonen i Pakistan 2005/06, og med frigivelse og reintegrering av barnesoldater for UNICEF etter fredsavtalen i Nepal i 2007. Kjørholt har som kompetansefelt menneskerettigheter generelt, og barns rettigheter spesielt. Hun har bred kunnskap om arbeid med internasjonale menneskerettighetsorganer gjennom deltakelse i ulike rapporteringsprosesser, blant annet med aktiv deltakelse i tre rapporteringsrunder til FNs barnekomité. I perioden 2008-2014 var hun ansatt ved Nasjonal institusjon ved Norsk senter for menneskerettigheter. Hun arbeider nå ved Barneombudets kontor med særskilt ansvar for arbeidet mot vold og seksuelle overgrep mot barn.

Books by Elin Saga Kjørholt