Njål Høstmælingen

Njål Høstmælingen

Njål Høstmælingen er cand.jur. fra Universitetet i Oslo (1993). Han jobber i dag som avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet. Tidligere har han arbeidet som konsulent og forsker og ledet prosjekter om barns rettigheter i Angola, India, Nepal, Norge og Tanzania. Han har også arbeidet som forsker ved Senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo og som leder av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Høstmælingen har skrevet og redigert flere bøker om menneskerettigheter og har særlig publisert innen feltene ytringsfrihet, tros- og livssynsfrihet og retten til respekt for privatliv, i tillegg til barns rettigheter.

Books by Njål Høstmælingen