Emilia Ingegerd Andersson-Bakken

Emilia Ingegerd Andersson-Bakken

Emilia Andersson-Bakken er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet. Hun har en doktorgrad i pedagogikk med fokus på klasseromsforskning og læreres bruk av spørsmål og responser i helklasseundervisning. Andersson-Bakken har undervist i pedagogikk i lærerutdanningen siden 2012 og veileder på både master- og ph.d.-nivå. Hun har utgitt en rekke artikler og boka Hva vet vi om spørsmål og interaksjon i klasserommet (2017).

Books by Emilia Ingegerd Andersson-Bakken