Cecilie Pedersen Dalland

Cecilie Pedersen Dalland

Cecilie Dalland er førsteamanuensis i pedagogikk ved OsloMet der hun underviser i pedagogikk, forskningsmetoder, kreativitet og oppgaveskriving. Hun har flere års erfaring som veileder, sensor og foredragsholder, i tillegg til ti års erfaring som lærer i grunnskolen i Oslo. Dalland har en doktorgrad om elevers bruk av arbeidsplaner, og har utgitt en rekke bøker og artikler. De tre bøkene, Studentens hva, hvordan og hvorfor (2016), Kreativitet i skolen (2017) og Gode foreldrerelasjoner. Skole-hjem-samarbeid i grunnskolen (2020) er praktiske bøker som alle er rettet mot lærerstudenter og lærere.

Books by Cecilie Pedersen Dalland